Ikone u duborezu. Izrada Ikona svetaca na drvetu u duboreznoj tehnici na CNC mašini sa slikarskom doradom sa likovima svetaca i dimenzijom po vašoj želji.