Molitva pomoću brojanica jedan je od najstarijih načina molitve, koji su naročito negovali pravoslavni monasi. Same brojanice imaju simbolički karakter. Male pletene brojanice obično imaju 33 čvorića. Postoje i veće brojanice od po 50, 100 ili 300 čvorića. Izrađujemo pletene brojanice od raznih boja kanapa a takođe pravimo brojanice po modelu kupca.